Trajanje projekta: 10./2020. – 12./2023.

Naručitelj: Europski socijalni fond

Voditeljica projekta: Karolina Horvatinčić

Cilj projekta je izrade Strategije i trogodišnjeg plana rada Regionalnog centra kompetencija

Share:
Skip to content