logo

Trajanje projekta: 10./2020. – 12./2023.

Naručitelj: Europski socijalni fond

Voditeljica projekta od 7./2021. do 12./2023.: dr. sc. Sanja Tišma

Voditeljica projekta od 10./2020. do 6./2021.: Karolina Horvatinčić

Razvoj strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj jedan je od ključnih prioriteta za jačanje obrazovnog sustava u cjelini. Ovim projektom nastoji se ojačati Regionalni centar kompetentnosti Panonika. Cilj projekta je izrade Strategije i trogodišnjeg plana rada Centra. Usluga uključuje izradu Strategije i trogodišnjeg plana rada Regionalnog centra kompetencija, moderiranje strateških radionica, te praćenje i vrednovanje provedbe dokumenata kroz tri godine te izrada prijedloga novog strateškog dokumenta za naredno razdoblje.

Share:
Skip to content