4a_Cultural-Urban-Heritage_NASLOVNICA

Urednici: Obad Scitaroci, Mladen, Bojanić Obad Sćitaroci, Bojana, Mrda, Ana (Eds.)

Izdavač: Springer

Godina: 2019.

ISBN 978-3-030-10612-6

Dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić (IRMO) i dr. sc. Yoel Mansfeld (University of Haifa) objavili su poglavlje ‘Applying Cultural Tourism in the Revitalisation and Enhancement of Cultural Heritage: An Integrative Approach’ u knjizi ‘Cultural Urban Heritage: Development, Learning and Landscape Strategies’ u izdanju nakladnika Springer Nature. Poglavlje se fokusira na kulturni turizam kao sredstvo revitalizacije kulturne baštine u smislu ‘mekih’ modela koji doprinose oživljavanju lokaliteta baštine, a sve u svrhu njihove održivosti. Rad zagovara integrirani pristup revitalizaciji baštine koji se očituje u sudioničkom upravljanju lokalitetima uključujući lokalnu zajednicu. ‘Meki’ modeli revitalizacije odnose se na suvremeni storytelling u interpretaciji baštine, a podrazumijevaju uporabu kreativnih industrija, angažiranih aktivnosti putem koncepta participativnog turizma doživljaja (eng. participatory experience tourism, PET) odnosno stvaranja turističke ponude temeljenje na ekonomiji doživljaja. Posebno se ističe potreba uporabe svih pet osjetila u stvaranju doživljaja s potencijalnim utjecajem na emocionalno responzivno ponašanje od strane turista.

POVEZNICE

Više o knjizi na: https://www.springer.com/la/book/9783030106119

Share:
Skip to content