naslovnica

Autorice: Sanja Maleković i Ivana Keser

Urednici IRMO aktualno: Ana-Maria Boromisa, Sanja Maleković, Jakša Puljiz, Sanja Tišma, Aleksandra Uzelac

Nakladnik: IRMO – Institut za razvoj i međunarodne odnose

Godina: 2023.

ISSN 2757-0614

Dr.sc. Sanja Maleković i  dr.sc. Ivana Keser u novom broju IRMO aktualno razmatraju značaj poticanja dijaloga među dionicima društvenog poduzetništva (DP). U svrhu jačanja tog dijaloga autorice su se osvrnule na potrebu primjene drugačijeg pristupa upravljanju, koji podrazumijeva korištenje integriranog pristupa prilikom sagledavanja mogućnosti za osnaživanje suradnje dionika društvenog poduzetništva. U prilogu se  razmatraju ograničenja za razvoj društvenog poduzetništva na razini županija, relevantna za strukturni dijalog dionika, uključujući niz otvorenih pitanja vezanih za mogući  pristup  i mjere/inicijative koje bi trebalo poduzeti u svrhu osnaživanja suradnje dionika društvenog poduzetništva, a time i njihova razvoja u cjelini. Ključni koraci koji se predlažu odnose se na institucionalni razvoj i podizanje kvalitete upravljanja te na specifične mjere potpore usmjerene na osnaživanje dijaloga dionika DP-a kao i na ulogu znanstvene zajednice i stručnjaka.

POVEZNICA:

IRMO aktualno 34/2023

Arhiva: IRMO aktualno

Share:
Skip to content