digitalna transformacija

Autori: Hrvoje Butković i Višnja Samardžija

Izdavač: Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO

Godina: 2019.

ISBN 978-953-6096-87-9

U izdanju Instituta za razvoj i međunarodne odnose – IRMO objavljena je dvojezična hrvatsko- engleska knjiga Digitalna transformacija tržišta rada u Hrvatskoj, autora Hrvoja Butkovića i Višnje Samardžije, iz IRMO-a. Ova publikacija rezultat je istraživačkih aktivnosti provedenih u Hrvatskoj u sklopu projekta „Prilagodba industrijskih odnosa novim oblicima rada” koji je financirala Europska komisija (referentni broj vs/2018/0039). Cilj je ovog projekta koji se provodi od veljače 2018. proširiti saznanja o učincima novih oblika rada i digitalizacije gospodarstva na industrijske odnose u pet novih država članica EU-a (Bugarska, Češka, Estonija, Hrvatska, Poljska, Rumunjska) i jednoj državi kandidatkinji (Sjeverna Makedonija). Publikacija je utemeljena na nalazima empirijskog istraživanja provedenog na reprezentativnom  uzorku ispitanika koje donosi stavove o hrvatskom tržištu rada, novim oblicima rada i učincima digitalizacije na rad i zaposlenost. Uz to, empirijska osnova studije obuhvaća rezultate intervjua i fokus grupa sa socijalnim partnerima, poslodavcima u IKT sektoru i stručnjacima za radne odnose. U studiji se objašnjavaju novonastali složeni odnosi na tržištu rada, iznose stavovi brojnih aktera te donose prijedlozi za nositelje vlasti i druge dionike.

Share:
Skip to content