IMG_7355

Autorica: Višnja Samardžija

Izdavač: IRMO

Godina: 1994.

ISBN 953-6096-04-8

Knjiga se bavi pitanjima novijeg razvoja Europske unije i njezinim odnosima sa zemljama nečlanicama te u tom svjetlu ukazuje na neke elemente strategije nastupa Hrvatske prema toj integraciji. U dosadašnjem je pristupu Europska zajednica svrstavala Hrvatsku među mediteranske i srednjoeuropske zemlje. Na tim bi elementima, uvažavajući nužnost daljeg razvoja tržišne privrede i demokratskog društva, trebalo graditi novi model odnosa što bi vodio jačem institucionalnom povezivanju s Unijom. Knjiga daje komparativnu analizu politika Unije prema zemljama Mediterana te Srednje i Istočne Europe, te ukazuje na glavne pravce prilagodbi koje predstoje Hrvatskoj.

Share:
Skip to content