IMG_7354

Urednici: Višnja Samardžija, Mladen Staničić, Gorazd Nikić

Izdavači: IRMO

Godina: 2000.

ISBN 953-6096-19-6

“Hrvatska i EU: koristi i troškovi integriranja” donosi prikaz šireg istraživačkog projekta “Očekivani utjecaj pridruženog članstva u Europskoj uniji na gospodarstvo Hrvatske: cost-benefit analiza”. Projekt su ostvarili Institut za međunarodne odnose (IMO) i Ekonomski institut Zagreb (EIZ), na poticaj i uz financijsku potporu Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske. Uz suradnike EIZ-a i IMO-a, u projektu su sudjelovali i stručnjaci Hrvatske narodne banke, ministarstava koja se bave tom problematikom, stručnjaci Hrvatske gospodarske komore, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i drugih institucija. Knjigu, šestu u Ediciji Europa, uredili su dr. Višnja Samardžija, dr. Mladen Staničić i dr. Gorazd Nikić. Cilj istraživačkog projekta čiji se rezultati predstavljaju jest procjena utjecaja pridruženog članstva (odnosno srodnog statusa koji podrazumijeva obostranu sve veću liberalizaciju trgovine) u EU na hrvatsko gospodarstvo u cjelini te, u mjeri u kojoj je to moguće, procjena utjecaja na pojedine sektore. Cost-benefit analiza usmjerena je na tri ključna područja, na kojima će se tijekom integriranja u EU promjene najviše osjetiti – trgovačko, monetarno i fiskalno. U istraživanju se pošlo od pretpostavke da bi, dugoročno, integriranje u EU trebalo pridonijeti bržem gospodarskom rastu Hrvatske i njezinu ukupnom razvoju. S druge strane, budući da integriranje podrazumijeva i visoke troškove prilagodbi i izgradnje administrativne infrastrukture, na njih treba računati naročito u početnom, kratkoročnom razdoblju. Polazište je analiza novijeg razvoja Europske unije, smještena u kontekst predstojećeg proširenja na zemlje jugoistočne Europe. Na primjerima odabranih zemalja srednje i istočne Europe i nekih današnjih članica Europske unije (Austrija, Grčka, Portugal) analizira se proces prilagodbi tih zemalja kao i dobri, odnosno loši učinci integriranja na gospodarsko stanje u tim zemljama.

Share:
Skip to content