naslovnica aktualno 33

Autorica: Sunčana Franić

Urednici IRMO aktualno: Ana-Maria Boromisa, Sanja Maleković, Jakša Puljiz, Sanja Tišma, Aleksandra Uzelac

Nakladnik: IRMO – Institut za razvoj i međunarodne odnose

Godina: 2023.

ISSN 2757-0614

Sunčana Franić s Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba, u novom broju publikacije „IRMO aktualno“ analizira i prikazuje rezultate ESF projekta „Medijsko obrazovanje je važno.MOV“ čiji je cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učinkoviti dijalog s javnom upravom, socijalnim partnerima te visokoobrazovnim i istraživačkim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi vezanih za razvoj medijske pismenosti kao pismenosti novog doba.

Medijsko obrazovanje presudno je u osposobljavanju građana i građanki, osobito onih mladih, vještinama i znanjima potrebnima za snalaženje u složenom medijskom krajoliku, kao i za kritičku analizu informacija i aktivni doprinos društvu. Pri tome je iznimna važnost javnih politika koje potiču razvoj informiranih, osnaženih i aktivnih pojedinaca u današnjem svijetu usredotočenom na medije. U hrvatskom je obrazovnom sustavu nastava medijske pismenosti fragmentirana kroz različite nastavne cjeline u različitim predmetima u osnovnim i srednjim školama. Kako bi se to promijenilo, na razvoj medijskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj potrebno je sistemski i međusektorski djelovati. Isto tako, kako bi se ostvario odgovarajući društveni utjecaj medijske pismenosti potrebno je razvijati obrazovnu politiku koja strukturirano osnažuje medijske kompetencije građana. U sklopu projekta su stoga izrađene i smjernice za razvoj medijskog obrazovanja unutar formalnog i neformalnog obrazovnog sektora. Prepoznajući važnost nastavnika i nastavnica, smjernice naglašavaju potrebu njihovog uključivanja u programe jačanja kompetencija za izvođenje samog sadržaja, ali i daljnji razvoj medijskog obrazovanja u školama. U sklopu projekta provedeno je šest analiza društvenog utjecaja koje nastavljaju ideju Smjernica za razvoj javnih politika. Analize društvenog utjecaja zajedno čine studiju učinaka predloženih intervencija na kvalitetu medijskog obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovnom sektoru. U prikupljanju podataka za nastanak studije proveden je i niz fokus grupa s nastavnicima i učenicima u Hrvatskoj koji su pružili kritičku dimenziju potrebnu za što kvalitetnije procjenjivanje društvenog utjecaja predloženih Smjernica. Cilj je ovog  rada sistematizirati nalaze navedenih istraživanja te ukratko prikazati glavne zaključke provedenih fokus grupa i analize društvenog utjecaja policy preporuka.

Share:
Skip to content