naslovnica publikacije

Autorica: Anastasya Raditya Ležaić

Urednici IRMO aktualno: Ana-Maria Boromisa, Sanja Maleković, Jakša Puljiz, Sanja Tišma, Aleksandra Uzelac

Nakladnik: IRMO – Institut za razvoj i međunarodne odnose

Godina: 2020.

Anastasya Raditya Ležaić u novom broju publikacije IRMO aktualno analizira kružno gospodarstvo i njegovu ulogu u poticanju održivog i otpornog  gospodarskog oporavka nakon krize uzrokovane pandemijom COVID-19. Tekst donosi analizu provjere održivosti kod gospodarskog oporavka, odnosno smjernice pri osmišljavanju mjera i intervencija za gospodarski oporavak, koje bi uključivale dugoročni utjecaj na prirodne resurse, otpornost na buduće šokove te dekarbonizaciju i put k održivom razvoju. Navodi se i primjer Europske unije koja je donijela odluku o sveobuhvatnom paketu za suzbijanje društveno-gospodarskih posljedica pandemije. Paket kombinira Višegodišnji financijski okvir (VFO) i Next Generation EU (NGEU). 30 % od ukupnih izdataka VFO-a i NGEU-a bit će usmjereno na projekte koji se odnose na pitanja klimatskih promjena.

Autorica također analizira koncept kružnog gospodarstva i kao poslovnu priliku. Tranzicija prema kružnom gospodarstvu pridonijela bi smanjenju pritiska na okoliš, poboljšanju sigurnosti opskrbe sirovinama, povećanju konkurentnosti, poticanju inovacija, jačanju gospodarskog rasta te stvaranju radnih mjesta. Kako bi se poslije krize ostvario održiv i otporan gospodarski oporavak  na kraju se analiziraju  preduvjeti za primjenu kružnog gospodarstva.

Poveznica:

IRMO aktualno 14

Archives: IRMO aktualno

Share:
Skip to content