naslovnica publikacije

Autorica: Barbara Lovrinić

Urednici IRMO aktualno: Ana-Maria Boromisa, Sanja Maleković, Jakša Puljiz, Sanja Tišma, Aleksandra Uzelac

Nakladnik: IRMO – Institut za razvoj i međunarodne odnose

Godina: 2020.

U tekstu Kulturna baština u doba COVID-19 krize – ubrzani pomak prema digitalnom Barbara Lovrinić piše o utjecaju pandemije COVID-19 na baštinski sektor. Osvrće se na dostupna istraživanja i online aktivnosti baštinskih ustanova u Europskoj uniji (EU), kao i na „digitalne“ inicijative baštinskih ustanova u Hrvatskoj. Uočen je trend sve veće prisutnosti digitalne kulturne baštine diljem EU-a, a kriza je dodatno ubrzala proces digitalizacije u baštinskim ustanovama. Pokazuje se da se mnoge inicijative, koje su ranije bile kreirane kako bi proces digitalizacije dobio na zamahu, zapravo mogu brže provesti. No, pitanje je kako će to utjecati na budućnost sektora. Također, u tekstu se propitkuju recentne kulturne politike u EU-u i Hrvatskoj te njihov daljnji utjecaj na poticanje digitalizacije i stvaranje novih usluga.

Poveznica:

IRMO Aktualno 15/2020

Arhiva: IRMO aktualno

Share:
Skip to content