naslovnica aktualno 31

Autorice Sunčana Franić, Aleksandra Uzelac  i Sanja Tišma

Urednici IRMO aktualno: Ana-Maria Boromisa, Sanja Maleković, Jakša Puljiz, Sanja Tišma, Aleksandra Uzelac

Nakladnik: IRMO – Institut za razvoj i međunarodne odnose

Godina: 2022.

ISSN 2757-0614

Sunčana Franić, Aleksandra Uzelac  i Sanja Tišma s Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba, u novom broju publikacije ‘IRMO aktualno’ promišljaju održiv i cjelovit način procjene učinka intervencija u području kulturne baštine kroz kulturnu, društvenu, gospodarsku i ekološku domenu.

Kulturna baština je zajedničko dobro, zajednička odgovornost, kamen temeljac održivog razvoja i način za poboljšanje uvjeta života ljudi u njihovu neposrednom okruženju pa se prema tome od baštinskog sektora očekuje da doprinosi stvaranju radnih mjesta, a njegove aktivnosti održivom rastu i društvenoj koheziji. Stavljajući naglasak na održivost baštinskih intervencija, Europska komisija je umjesto dotadašnjeg fokusa koji je davao prioritet formalnoj odgovornosti počela razmatrati širu perspektivu usredotočujući se na koncept kvalitete intervencija kako bi osigurala potpuni prikaz ostvarenih rezultata i ishoda povezanih s intervencijama na kulturnoj baštini.

U tom je kontekstu pokrenut projekt „SoPHIA – društvena platforma za cjelovitu procjenu učinaka baštine“ (2020. –2021.), financiran putem programa Europske unije Obzor 2020, u kojemu je sudjelovao i IRMO tim. Tijekom projekta razvijen je SoPHIA model koji  pruža novi pristup vrednovanju višedimenzionalnih i cjelovitih učinaka intervencija u području kulturne baštine. Njime se vrednuju učinci kroz tri osi: vrijeme (prije, za vrijeme i nakon intervencije), ljudi (višedionička perspektiva) i domene (društvena, kulturna, gospodarska i ekološka). Cilj mu je djelatnicima u sektoru kulture i široj javnosti omogućiti dubinsko sagledavanje učinka intervencija, posebice s obzirom na održivost i otpornost kulturne baštine. Predstavlja koristan alat za donošenje razvojnih odluka, a moguće ga je prilagoditi raznim kontekstima, uzimajući u obzir različita stajališta korisnika, kao i raznovrsne intervencije koje treba vrednovati.

Više informacija o SoPHIA modelu za cjelovitu procjenu učinka intervencija u području kulturne baštine bit će dostupno početkom 2023. godine kada je planirano objavljivanje priručnika na hrvatskom jeziku, u izdanju nakladnika Jesenski i Turk, o čemu će više informacija biti objavljeno na mrežnim stranicama IRMO-a.

POVEZNICA:

IRMO aktualno 31/2022

Arhiva: IRMO aktualno

Share:
Skip to content