naslovnica

Autorice: Sanja Tišma, Aleksandra Uzelac i Sunčana Franić

Izdavač: Naklada Jesenski i Turk, Zagreb

Godina: 2023.

ISBN: 9789533810065

Cilj knjige je doprinijeti raspravi o prikladnosti postojećih modela procjene učinaka projekata u području kulturne baštine te predstaviti prijedlog sveobuhvatnijeg modela koji uključuje više različitih čimbenika vrednovanja. U knjizi se tumači koncept procjene učinka i njegove primjene u području kulturne baštine te predstavlja SoPHIA model i njegovu temeljnu logiku, zajedno s praktičnim i metodološkim uputama bitnima za uvođenje cjelovitog pristupa procjene učinka u svakodnevnu praksu. Namjera je djelatnicima u sektoru kulture i široj javnosti omogućiti dubinsko sagledavanje učinka intervencija, posebice s obzirom na održivost i otpornost kulturne baštine.

SoPHIA model predstavlja koristan alat za donošenje razvojnih odluka te pruža prilagodljivi konceptualni i praktični okvir koji može zadovoljiti potrebe različitih korisnika, a moguće ga je prilagoditi različitim kontekstima, uzimajući u obzir različita gledišta korisnika, kao i raznovrsne intervencije koje je potrebno vrednovati. Može koristiti širokom spektru aktera koji sudjeluju u procesima vezanima za intervencije na kulturnoj baštini, poput donositelja odluka i ulagača, uprava i djelatnika ustanova u kulturi, korisnicima i svim građanima.

Ova knjiga nastala je kao rezultat rada IRMO tima na projektu „SoPHIA – društvena platforma za cjelovitu procjenu učinaka baštine“ / “SoPHIA – Social Platform for Holistic Heritage Impact Assessment“ (2020. – 2022.) financiranog putem programa Europske unije Obzor 2020.

Knjiga „Cjelovita procjena učinka intervencija u području kulturne baštine – SoPHIA model“ dostupna je na stranicama nakladničke kuće Jesenski i Turk, na sljedećoj poveznici: https://www.jesenski-turk.hr/hr/cjelovita-procjena-ucinka-intervencija-u-podrucju-kulturne-bastine-sophia-model-2023-sanja-tisma

Share:
Skip to content