Kultura turizam

Autori: Daniela Angelina Jelinčić, Deana Gulišija, Janko Bekić

Izdavač: IRMO, Meandar

Godina: 2010.

Očuvanje identiteta i poštovanje ‘Drugoga’ u današnjem vremenu koji sve više teži globalizaciji, postaje sve veći izazov. Knjiga Kultura, turizam, interkulturalizam predstavlja rezultate istraživanja u okviru projekta „Identitet i interkulturalizam kroz putovanja“ ocrtavajući koliko je taj izazov velik za Hrvate. Nastala je kao rezultat istraživanja koje je imalo za cilj utvrditi stupanj poznavanja vlastite kulture i ‘otvorenosti’ prema ‘Drugome’, a provodilo se među učenicima 4.-ih razreda osnovnih škola. Pored rezultata istraživanja predstavljenih u poglavlju “Kulturna raznolikost u Hrvatskoj: interkulturalizam i turizam”, knjiga kroz preostala tri poglavlja daje pregled različitih aspekata kuturne raznolikosti, interkulturalizma i turizma. “Izmi u kulturi”, kao uvodni dio knjige, definira pojmove vezane uz teme kulturne raznolikosti i turizma čineći na taj način problematiku pristupačnijom i jasnijom. Nakon toga, knjiga nas provodi kroz temeljene međunarodne dokumente vezane uz pitanja kulturne raznolikosti i interkuturnog dijaloga postavljajući na taj način okvir i dobru podlogu za kreiranje nacionalnih politika. Dobra podloga za kreiranje nacionalnih politika i problematika za daljnje promišljanje su svakako i rezultati istraživanja koji zauzimaju središnje mjesto u knjizi, a organizirani su u tri cjeline pod nazivom “Identitet ‘doma'”, “Identitet ‘Drugog’ u Hrvatskoj” te “Putovanje i odnos prema ‘Drugima’. Kroz definirane tri cjeline može se utvrditi percepcija vlastite kulture i kulture ‘Drugog’. U prvoj cjelini utvrđuje se percepcija vlastitog identiteta na svim razinama, lokalnoj, simboličkoj i nacionalnoj. Analizira se u kojoj mjeri ispitanici putuju diljem vlastite zemlje i što je za njih najsnažniji resurs u turističkom smislu, bilo da je dio kulturne baštine ili suvenira. Druga cjelina ima za fokus definiranje stupnja stereotipa prema pripadnicima manjina u Hrvatskoj i prema strancima. Prikazani su i tipovi stereotipizacije ispitanika prema pojedinim nacijama, manjinama i regionalnim pripadnicima. Treća cjelina daje malo širu sliku o tome kolika je učestalost putovanja ispitanika i na koji način percipiraju turiste. Naposljetku, rezultati istraživanja sintetizirani su u završnom dijelu te su poslužili kao podloga za preporuke za kreiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih i turističkih politika. Kultura, turizam, interkulturalizam podsjetnik je na pomalo alarmantnu situaciju po pitanju stereotipiziranja i netolerancije društva u kojem živimo. Ujedinjena Europska Unija ne može biti nikako drugačija nego raznolika i multikulturalna, a tolerancija i poštivanje ‘Drugog’ glavni je preduvjet ostvarenja istoga. Glavni instrument u borbi protiv netolerancije i smanjenja streotipiziranja upravo je adekvatno obrazovanje. Međutim, kako je problematika kompleksna, tako je i pristup novih strategija unutar kulturnih politika postao nešto složeniji (primjer približavanja kulturnih institucija manjinama u Nizozemskoj). Kako do kontakta između razičitih kultura dolazi i u turističkom procesu, značaj turističkih politika u procesu promišljanja kako vlastitog identiteta tako i ‘Drugih’ identiteta, nije zanemariv. Sam kontakt u turističkom smislu može stvoriti veliki broj negativnih stereotipizacija što može imati i negativne posljedice prema shvaćanju ‘Drugih’ kultura. Knjiga Kultura, turizam, interkulturalizam nastoji ukazati na važnost i povezanost tih triju pojmova u očuvanju vlastitog identiteta i razvoju tolerancije prema ‘Drugima’. Stoga je knjiga korisna ne samo za znanstvenike koji u njoj mogu prnaći inspiraciju i podlogu za daljnje istraživanja, već i za stručnjake koji se nave navedenim područjima turizma i obrazovanja. Također, u procesu promjena i stvaranja demokratičnijih uvjeta za život neizostavni su i kreatori turističkih, kulturnih te obrazovnih politika, na nacionalnoj i regionalnim razinama. I naposljetku, knjiga je namijenjena svima koji žele svojim tolerantnim ponašanjem u svakodnevnom životu razvijati toleranciju prema svojoj i drugim kulturama priznavajući ih kao osnovne vrijednosti života u zajednici.

Share:
Skip to content