Networks

Urednica: Biserka Cvjetičanin

Izdavač: Culturelink/IRMO

Godina: 2011., 282 str.

ISBN 978-953-6096-57-2

Knjiga Networks: The Evolving Aspects of Culture in the 21st Century (Mreže: Razvojni aspekti kulture u 21. stoljeću) koju je uredila dr.sc. Biserka Cvjetičanin, predstavlja zbornik radova u kojem trideset međunarodno priznatih stručnjaka iz svih regija svijeta raspravlja o perspektivama umrežavanja u kulturi i utjecaju mreža na razvoj u 21. stoljeću. Njihova analiza odnosa kulturnih mreža i kulturnih politika pokazuje da kulturne politike još uvijek, u drugom desetljeću novog stoljeća, zanemaruju ulogu mreža u održivom razvoju. Važnost redefiniranja kulturnih politika s obzirom na konvergencijske kulture, digitalno okruženje i međuovisnost ekonomskih, političkih i društvenih promjena, istaknuta je u nizu priloga u knjizi. Razmatrani su, također, učinci inovativnih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i digitalne kulture na dinamiku razvoja i promjene s kojima se suočavaju umjetničke institucije, te uloga mreža u mobilnosti umjetnika. Brojni case studies iz različitih regija svijeta daju komparativni uvid u različita iskustva djelovanja mreža. Procesi koji se odvijaju u suvremenom svijetu od umrežavanja kultura u osamdesetim godinama prošlog stoljeća do umreženih kultura u ovom stoljeću obuhvaćaju cirkulaciju različitih ideja i vrijednosti putem kojih se ostvaruju novi načini razmjene znanja i iskustava iz različitih kultura, te različiti oblici participacije i stvaralaštva. Sve snažnije međunarodne migracije i mobilnost ljudi, te ubrzani razvoj digitalnih tehnologija, vode intenzivnoj interkulturnoj komunikaciji koja potiče i nove oblike kulturne raznolikosti. Stoga su pitanja o revalorizaciji mreža, postmrežnoj situaciji i umreženim identitetima koja se postavljaju u ovom zborniku radova, od krucijalne važnosti za kulturni razvoj u 21. stoljeću na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Zbornik je okupio renomirane stručnjake kao što su Colin Mercer (Velika Britanija), Robert Palmer (Vijeće Europe), Jean-Pierre Saez i Philippe Teillet (Francuska), Joost Smiers (Nizozemska), Mike van Graan (Južna Afrika), Fritzie Brown (SAD), Sarah Gardner (Australija), Cristina Farinha (Portugal), te hrvatske znanstvenike (Nada Švob-Đokić, Feđa Vukić, Aleksandra Uzelac, Biserka Cvjetičanin). Putem svjetske mreže Culturelink kojoj je sjedište u Institutu za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, zbornik će biti distribuiran u svijetu, afirmirajući još jednom važnu ulogu Hrvatske u interkulturnom dijalogu i međunarodnoj kulturnoj suradnji.

Share:
Skip to content