Screen-Shot-07-11-19-at-10.48-AM

Autor: Nevenka Čučković

Godina izdanja: 2019.

ISSN 1849-8817  

Objavljen je novi broj publikacije SEE – 6 Economic Outlook (Vol. 5 No. 1, 2019) koji donosi i poglavlje o hrvatskom gospodarstvu autorice dr. sc. Nevenke Čučković iz IRMO-a.

SEE-6 Economic Outlook  je polugodišnja publikacija na engleskom jeziku koja donosi pregled najnovijih gospodarskih kretanja, te kratkoročne makroekonomske projekcije za sedam zemalja jugoistočne Europe: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Rumunjsku, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Sloveniju. Svaki broj također donosi i komparativnu analizu neke odabrane ekonomske teme.

Članice međunarodnog udruženja ekonomskih instituta iz jugoistočne Europe (SEEA) su: Ekonomski institut Sarajevo, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) Zagreb, Ekonomski fakultet Podgorica, Ekonomski institut Skopje, Institut ekonomskih istraživanja Ljubljana, Fakultet ekonomije i poslovne administracije Temišvar, te Institut ekonomskih nauka Beograd.

POVEZNICE

Tekst publikacije je dostupan u otvorenom pristupu na: https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/see6/issue/view/126

Share:
Skip to content