analiza tržišta elektroničkih publikacija

Istraživački tim:

dr. sc. Paško Bilić (voditelj)
dr. sc. Ivan Balabanić
dr. sc. Jaka Primorac
dr. sc. Krešimir Jurlin
Ružica Eterović, mag.

Izdavač: IRMO

Godina: 2017.

Temeljem natječaja Agencije za elektroničke medije, IRMO je izradio Analizu tržišta elektroničkih publikacija. U studiji se proučava tržište elektroničkih publikacija u Republici Hrvatskoj, koje su u Zakonu o elektroničkim medijima (NN 94/13) definirane kao programski sadržaji koje pružatelji elektroničkih publikacija dnevno ili periodično objavljuju na internetu radi javnog informiranja i obrazovanja. Studija sistematizira i integrira dostupne fragmentarne informacije te omogućuje uvid u dosad neistražene aspekte tržišta elektroničkih publikacija. Ključno je obilježje tržišta niska razina korištenja internetom u općoj populaciji, koja se djelomično može objasniti visokim cijenama pristupa širokopojasnom internetu. U usporedbi s ostalim europskim zemljama, internetski korisnici u Hrvatskoj u velikoj mjeri čitaju vijesti na internetu. Internetski korisnici brzinu izvještavanja smatraju glavnom prednošću interneta, dok su glavne zamjerke senzacionalistički način izvještavanja, preveliki broj oglasa, vijesti bez dublje analize, neprovjerene i nepouzdane informacije te pravopisne i gramatičke pogreške. Stoga ne iznenađuje nalaz studije da ispitanici uglavnom ne vjeruju u istinitost informacija za koje saznaju na hrvatskim elektroničkim publikacijama. Ispitanici također iskazuju zabrinutost zbog zaštite privatnosti, nezaštićenosti osobnih podataka te nasilja na internetu. Korisnici pristupaju sadržaju s pomoću globalnih mrežnih pretraživača (prvenstveno Googlea) te servisa za društvene mreže (prvenstveno Facebookom). Nadalje, nisu spremni plaćati sadržaj elektroničkih publikacija koje trenutno posjećuju. Time se sužava prostor za monetizaciju djelatnosti elektroničkih publikacija iako, prema pojedinim pokazateljima, ulaganje u internetsko oglašavanje kontinuirano raste.

Share:
Skip to content