NUTS2

Autori: Jakša Puljiz i Ivana Biondić

Izdavač: Institut za razvoj i međunarodne odnose

Godina: 2019.

Istraživački tim Instituta za razvoj i međunarodne odnose je za potrebe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pripremio studiju „Izrada prijedloga nove NUTS* 2 klasifikacije u Republici Hrvatskoj“. U okviru studije dane su preporuke za izmjenu NUTS* 2 regija u Hrvatskoj obzirom na postavljene ključne ciljeve:

  • osigurati što bolje uvjete za korištenje sredstava Kohezijske politike za što je moguće veće područje RH
  • ostvariti najveći mogući stupanj povoljnosti za što veći broj stanovnika RH u pogledu pravila dodjele regionalnih potpora.
  • formirati što homogenije regije u pogledu stupnja razvijenosti i drugih važnih obilježja

Za potrebe analize utvrđeno je devet mogućih varijanti podjele. Kroz posebno razvijen model ocjenjivanja svake od devet varijanti kao najbolje dvije varijante su izdvojene varijanta 1 prema kojoj bi se Hrvatska podijelila na 4 NUTS* 2 regije:

  • Središnja i istočna Hrvatska koju čine: Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija
  • Sjeverna Hrvatska koju čine: Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka
  • Jadranska Hrvatska koju čine: Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Istarska i Dubrovačko-neretvanska županija
  • Grad Zagreb

te varijanta 2 koja se razlikuje od varijante 1 samo u tome što Bjelovarsko-bilogorsku županiju smješta u Sjevernu Hrvatsku.

Oba prijedloga nove podjele na NUTS* 2 razini omogućuje da veliki dio područja RH ostvari pravo na veći stupanj regionalnih potpora nego što bi to bio slučaj da se nastavi dalje s korištenjem postojeće klasifikacije i to predstavlja najveću pozitivnu promjenu koju nosi nova klasifikacije. Dodatna važna korist je što bi statistika koja se prikupljala na NUTS* 2 razini bila puno upotrebljivija za potrebe regionalne analize i regionalne politike nego što je to sada slučaj. S druge strane, primjena nove podjele nosi sa sobom znatno veće obveze nacionalnog sufinanciranja za projekte financirane putem ESI fondova na području Grada Zagreba te blago lošiji položaj korisnika regionalnih potpora s područja Grada Zagreba nego što je to sada slučaj.

NUTS (francuski: Nomenclature des unités territoriales statistiques – „Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku“)

Share:
Skip to content