naslovnica časopisa

Autori: Daniela Angelina Jelinčić i Marta Šveb

Časopis: Acta turistica

Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb

Godina: 2021.

ISSN 0353-4316 (tisak)
ISSN 1848-6061 (online)

Sažetak:

Ovaj pregledni rad u potrazi je za odnosom između vizualnih podražaja i emocija u kontekstu kulturnog turizma. Svrha mu je otkriti utjecaj vizualnih podražaja na emocionalno uzbuđenje (kulturnih) turista, a što se može primijeniti u kreiranju doživljaja. Rad se fokusira na dva mehanizma izazivanja emocija: psihološke čimbenike i umjetničke vizualne podražaje. Na početku rada analiziraju se teorije različitih afektivnih stanja u kontekstu turizma. Zatim se ispituje povezanost umjetničkih vizualnih podražaja (boja, oblik, simetrija, apstrakcija, složenost itd.) i emocionalnog uzbuđenja kulturnih turista. Posebna je pozornost posvećena boji koja se analizira pregledom različitih studija primjenom transdisciplinarnog pristupa s ciljem sistematizacije postojećeg znanja. Iako istraživanje nije donijelo zaključke o jasno definiranim odnosima između vizualnih podražaja i specifičnih emocija, primjena općenitih nalaza može pružiti veće razumijevanje mehanizama izazivanja emocija vizualnim podražajima i potaknuti daljnja istraživanja. Osim turizma, nalazi su primjenjivi i u drugim područjima.

Rad je dostupan u otvorenom pristupu na sljedećoj poveznici: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=377061

Share:
Skip to content