Šesti svjetski summit umjetnosti i kulture održao se u Santiagu, Čile od 13. do 16. siječnja 2014 . Skup su u suradnji organizirali čileansko Nacionalno vijeće za kulturu i umjetnost (The National Council of Culture and the Arts (CNCA) of Chile) i Međunarodna federacija vijeća i agencija za kulturu i umjetnost (the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies).

Pod nazivom “Kreativna vremena: novi modeli za kulturni razvoj”, skup se bavio općim temama poput globalizacije, pomaka u društvenom i ekonomskom razvoju i novim oblicima komunikacije koji stvaraju čitav spektar izazova i mogućnosti unutar kulturnog polja, te kako se to odražava na razvoj suvremenih društava i nacija. Jedan od glavnih ciljeva skupa bio je istražiti ulogu kulturnog sektora u odnosu na sadašnje stanje u svijetu te konceptualne okvire novih modela kulturnog razvoja i upravljanja u kulturi.

Ana Žuvela održala je predavanje o modelima decentralizacije kulturne politike u sklopu panela pod nazivom „Decentralizacija i održivi lokalni razvoj“.

Svjetski summiti kulture i umjetnosti najvažniji su međunarodni skupovi koji okupljaju istraživače u kulturi, kulturne djelatnike, umjetnike te donositelje odluka u kulturnoj politici iz čitavog svijeta.

Share:
Skip to content