Dr. sc. Senada Šelo Šabić, dr. sc. Emina Bužinkić i Nikica Kolar sudjelovali su od 11. listopada do 13. listopada 2023. godine na trodnevnoj radionici  u Glasgowu koju je organiziralo Sveučilište Glasgow Caledonian u okviru projekta ENDURE – Inequalities, Community Resilience and New Governance Modalities in a Post-Pandemic World/Nejednakosti, otpornost zajednice i novi modaliteti upravljanja u svijetu nakon pandemije. Na radionici su IRMO predstavnici prezentirali preliminarne rezultate istraživanja za rad naslovljen Covid-19 emergency governance in Croatia: Exempt, Inequalities, Societal (De)mobilization. U radu se analizira veza između odnosa Vladinog upravljanja tijekom COVID-19 pandemije i sličnih prijašnjih izvanrednih stanja, te utjecaja na ranjive i marginalizirane društvene skupine u hrvatskom društvu (izbjeglice, manjine, beskućnike, radnike). Pored toga, rad analizira društvenu mobilizaciju i demobilizaciju.
Share:
Skip to content