Europska komisija objavila je izvješće Stormy Times: Nature and humans: cultural courage for change koje su pripremili članovi Ekspertne skupine Otvorene metode koordinacije Europske unije za kulturnu dimenziju održivog razvoja u kojoj su na poziv Ministarstve kulture i medija sudjelovale dvije IRMO znanstvenice – Aleksandra Uzelac i Jaka Primorac. Izvješće se usredotočuje na ulogu kulture u postizanju ciljeva održivog razvoja (SDGs), naglašavajući potrebu za preispitivanjem odnosa između ljudi i prirode i za poticanjem naše kulturne vizije za održivu budućnost te donosi 11 poruka od kojih svaka ukazuje na određeno područje djelovanja i poziva na hitno potrebnu akciju.

POVEZNICA:

Izvješće na engleskom jeziku dostupno je na sljedećoj poveznici : https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0380f31c-37c9-11ed-9c68-01aa75ed71a1/language-en

Share:
Skip to content