Zagreb: Hotel Dubrovnik, Gajeva ul. 1

Petak, 26. listopada 2018.

Institut za razvoj i međunarodne odnose u suradnji s uredom Hanns Seidel zaklade u Zagrebu organizirao je konferenciju na temu ‘Glavni izazovi za male zemlje u međunarodnim odnosima – Male zemlje i međunarodni ekonomski odnosi’

Pozvani predavači, stručnjaci iz područja međunarodne politike i poslovnog sektora, raspravljali su o političkim i gospodarskim izazovima pred kojima se nalaze male zemlje te o poziciji i perspektivi Hrvatske. Za usporedbu predstavljene su Slovenija, Srbija te Portugal. Kao najveći izazovi pred Republikom Hrvatskom navedene su njezina geopolitička lokacija, koordinacija državnih institucija te diplomatska povezanost na europskoj i globalnoj razini. Osim toga, globalizacija, nedovoljna informiranost o međunarodnim trendovima i nedovoljno razvijena međunarodna trgovina također predstavljaju izazove pri gradnji međunarodnih ekonomskih odnosa. U raspravi se nije mogla zaobići niti utjecaj financijske krize kao kontekst koji utječe na razvoj međunarodnih ekonomskih odnosa. Zaključeno je kako bi EU i NATO trebali biti sredstva, a ne ciljevi vanjske politike te bi lobiranjem pri instutucijama EU Hrvatska trebala zagovarati vlastite interese.

Share:
Skip to content