U sklopu EU projekta ‘Pristup kulturi – analiza javnih politika’ 17. travnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu održan je okrugli stol pod nazivom ‘ Perspektive razvoja kulturnih politika: pristup, sudjelovanje u kulturi i nove publike’. Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati istraživanja koje je tijekom protekle godine proveo Odjel za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose, a koje je bilo posvećeno pristupu kulturnim sadržajima i uslugama te razvoju modela sudjelovanja u kulturi u Hrvatskoj. Na temelju podataka prikupljenih kroz analizu literature i dostupnih podataka te kroz polustruktirirane intervjue izrađen je izvještaj o politikama promicanja pristupa kulturi i privlačenja publike u RH.

Na okruglom stolu prvo je predstavljen koncept projekta i projektni partneri, a potom su prezentirani rezultati istraživanja na nacionalnoj razini kao i preliminarni rezultati komparativne analize koja je izrađena u suradnji s kolegama iz Norveške, Španjolske, Švedske, Austrije i Turske. Rezultati istraživanja pokazali su kako kulturna politika u Hrvatskoj (kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini) još uvijek nedovoljno prepoznaje i vrednuje napore onih koji aktivno osmišljavaju i provode projekte privlačenja publike i osiguranja pristupa kulturi.

Na okruglom stolu u ‘Školici’ Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu sudjelovalo je preko četrdeset kulturnih radnika/ica i dionika kulturne politike u Hrvatskoj. Nakon predstavljanja rezultata istraživanja uslijedila je dinamična rasprava u kojoj su se sudionici složili kako je potrebno razviti snažnije eksplicitne (kulturne) politike pristupu kulturi bilo na nacionalnim i/ili lokalnim razinama, a koje će biti reflektirane kako u samim instrumentima tako i u financijama (kako javnim tako i privatnim) na ovom polju. Ujedno je istaknuto kako je potrebno raditi na snažnijem umrežavanju i suradnji dionika kako unutar tako i između kulturnih sektora kako bi se bolje iskoristili postojeći resursi i znanja u omogućavanju boljeg pristupa kulturnim sadržajima i uslugama.

Share:
Skip to content