Trajanje projekta: 1.5.2013. -30.4.2015.

Koordinator projekta: EDUCULT, Beč, Austrija

Projektni partneri: Zaklada Interarts (Španjolska), Nordijski centar za istraživanje baštine i kreativnosti AB (Švedska), Istraživački institut Telemark (Norveška), Centar za istraživanje kulturnih politika i menadžmenta (KPY), Sveučilište Istanbul Bilgi (Turska).

Voditeljice IRMO dionice projekta: dr. sc. Jaka Primorac, dr. sc. Aleksandra Uzelac

Nedovoljno je poznato na koji način fokus Europske unije na pristup kulturi utječe na stvaranje javnih politika, ne samo na programskoj razini, nego i na razinama implementacije u različitim političkim sustavima. Cilj ovoga projekta je istražiti jaz između društvene stvarnosti i političke normativnosti u području pristupa kulturi, te razviti niz preporuka Europskoj uniji kojima je svrha unaprjeđenje razmatranja ovoga problema na europskoj razini, kao i povezivanje nacionalnih diskursa s europskom dimenzijom. Istražiti će se različiti pristupi i instrumenti javnih politika pristupa kulturi u različitim političkim sustavima kako bi se uvidjeli razlozi za postojeće razlike u pristupu i razumijele dinamike njihovih promjena. Definirati će se skup indikatora koji daju uvid u pristup kulturi na europskoj i nacionalnim razinama, te će se procijeniti situacija u istraživanim državama koje će doprinijeti dodatnom razvoju pokazatelja na europskoj razini.

Istraživanje problematike pristupa kulturi trebalo bi značajno pridonijeti razumijevanju različitih ciljeva postojećih instrumenata javnih politika u odabranim zemljama, kao i u nadnacionalnim tijelima relevantnima za kreiranje javnih politika u Europi. Kroz analizu javnih politika projekt će istražiti – da li i na koji način osiguravanje pristupa kulturi kroz različite policy instrumente pridonosi demokraciji i miru za sve, potiče socijalnu uključenost i otvara kulturne institucije manje zastupljenim društvenim grupama.

Projekt će doprinijeti razumijevanju načina na koji EU programi i politike utječu na politike pristupa kulturi na nacionalnim razinama te će omogućiti da buduće odrednice javnih politika na europskoj razini iznjedre efikasnije strategije poboljšanja pristupa kulturi. Tome će biti pridružen set indikatora i mjerila koji mogu biti korišteni u komparativnim istraživanjima kulturnih politika, a koji ujedno mogu služiti vladama za ocjenu vlastitih mjera u tom području.

Share:
Skip to content