U Splitu su 23. rujna 2014. započele radionice za srednje škole u okviru projekta «ClosEUp / Europa izbliza».  Informacije o programima EU s naglaskom na pripremu projekata i projektni ciklus će biti prezentirane mlađoj populaciji kroz radionice u 20 srednjih škola u Splitu, Dubrovniku, Krapini, Slavonskom Brodu i Zagrebu. Uz informativnu i edukativnu svrhu, radionice i predavanja će doprinijeti stvaranju interesa i razbijanju predrasude o teškim preduvjetima i zahtjevima za prijavu i provođenje projekata koje financira EU.

Od 23-25. rujna 2014. održane su radionice u Trećoj gimnaziji, popularnom MIOC-u, zatim u Petoj gimnaziji „Vladimir Nazor“, te Obrtno-tehničkoj školi u Splitu. Na radionicama su učenici pokazali da razumiju projektni način rada te iznijeli originalne projektne ideje koje zadiru u stvarne probleme koji nas okružuju.

U Dubrovniku su 26. rujna 2014. učenici Ekonomske i trgovačke škole, Turističke i ugostiteljske škole i Pomorsko-tehničke škole imali priliku čuti predavanje na temu pripreme projekta i sudjelovati u radionici gdje su u timovima razradili svoje projektne ideje i konkretno na praktičnim primjerima demonstrirali usvojena znanja.

Projekt «ClosEUp / Europa izbliza» se realizira uz potporu Europske unije u programu IPA INFO 2012. i traje 18 mjeseci, a njegova vrijednost je 99.858,53 EUR, odnosno 744.345,48 kn. Provodi ga Institut za razvoj i međunarodne odnose IRMO u partnerstvu s udrugom Medijska tvornica.

POVEZNICE

Više o projektu: ClosEUp (Europa izbliza)

Share:
Skip to content