Predstavnici projekta „Povećanje međunarodne konkurentnosti filmske industrije na malim europskim tržištima“ (CresCine) sudjelovali su sa projektnim aktivnostima na 74. Berlinskom filmskom festivalu (Berlinale) koji se održao od 15-25. veljače 2024. godine. Ispred IRMO-a kao projektnog partnera u CresCine konzorciju na Berlinaleu je sudjelovala dr. sc. Jaka Primorac.

Tijekom trajanja festivala, predstavljen je izvještaj o održivosti i zelenim praksama u filmskoj industriji, inauguriran je „CresCine Producers Club“ kao edukacijski program koji će okupiti producente iz sedam zemalja koje sudjeluju u projektu, te je održana radionica o komparativnoj analizi audiovizualnih sustava i javnih politika malih zemalja. U sklopu Europskog filmskog tržišta (EFM) održano je predstavljanje preliminarnih rezultata projekta članovima i članicama europske filmske zajednice. Na panelu kojeg je moderirao dr. sc. Sten-Kristian Saaluver, voditelj konzorcija prof. Manuel Damasio sa Sveučilišta Lusofona predstavio je glavne ciljeve i aktivnosti provedene u prvoj godini projekta, zatim je prof. Jakob Isak Nielsen sa Sveučilišta u Aarhusu predstavio glavne značajke industrija u malim zemljama i njihove izazove za konkurentnost na globalnom i europskom tržištu. Potom je prof. Ivana Kostovska sa Sveučilišta u Briselu (SMIT-VUB) predstavila međunarodnu distribuciju malih zemalja, pri čemu je istaknula njihovu poziciju na tržištima tzv. „velikih pet“ (UK, Španjolska, Njemačka, Italija, Francuska), ali uključujući i Poljsku. Prof. Cathrin Helen Bengesser sa Sveučilišta Aarhus predstavila je ključne zaključke istraživanja publike, pokazujući njihov interes za domaćim sadržajem, ali i nedostatak marketinga i njegove vidljivosti. Fatih Abay iz Europske filmske akademije (EFA) je predstavio rezultate prve ankete o vještinama u filmskom sektoru koja je ukazala na veliku potrebu, ali i nedostatak programa za usavršavanje na europskoj razini. Na kraju panela prof. Ulrike Rohn sa Sveučilišta u Tallinnu je ukazala na činjenicu da CresCine projekt želi biti usko vezan uz filmsku industriju kako bi joj , pružito relevantne rezultate. Potaknula je članove i članice filmske zajednice da se uključe u CresCine Producers Club, te da poprate aktivnosti projekta i uključe se u daljnji dijalog sa istraživačima i istraživačicama.

POVEZNICE:

Više o predstavljanju projektnih rezultata moguće je naći na mrežnoj stranici EFM-a, a više o projektu na stranici www.crescine.eu

Share:
Skip to content