Inter-univerzitetski centar (IUC), Don Frane Bulića 4, Dubrovnik

5. listopada 2012.

Organizatori:
Institut za međunarodne odnose (IMO)
Zaklada Hanns Seidel
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Polazište
Radionica “Utjecaj Europske službe za vanjsko djelovanje na politike EU-a prema jugoistočnoj Europi” je održana u okviru ERASMUS projekta LISBOAN koji unaprijeđuje istraživanje EU integracije, fokusirajući se na značaj i implementaciju Lisabonskog ugovora. Radionica je okupila istraživače, stručnjake i donositelje odluka iz EU-a i jugoistočne Europe te je potaknula debate oko utjecaja promjena Lisabonskog Ugovora na politike EU-a prema jugoistočnoj Europi.

PRILOZI

Izvještaj (engleski)

Program (engleski)

Share:
Skip to content