Dr. sc. Sandro Knezović, znanstveni savjetnik u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose IRMO-a sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji “Overcoming Stabilitocracy in South East Europe” koju je organizirao PfP Konzorcij obrambenih akademija i instituta za sigurnosne studije u Reichenau and der Rax u Austriji, od 26. do 29. travnja 2024. godine.

Na konferenciji se raspravljalo o regionalnim političkim i sigurnosnim trendovima u Jugoistočnoj Europi, u svjetlu krize u Ukrajini kao i ostalih sigurnosnih izazova za EU. Poseban naglasak bio je na fenomenu stabilokracije, koji predstavlja sve veći izazov demokratskoj konsolidaciji zemalja regije. Na konferenciji su sudjelovali brojni predstavnici civilnog društva, državnih administracija, diplomatskih predstavništava i akademske zajednice.

Kao predstavnik Instituta za razvoj i međunarodne odnose, dr. Knezović aktivno je sudjelovao u raspravama u okviru svih panela te definiranju konkretnih policy preporuka koje će biti objavljene u zajedničkoj publikaciji, te je promovirao Institut i njegov rad.

Share:
Skip to content