Dr. sc. Evinc Dogan, s Odjela za turističku administraciju, Sveučilište Boğaziçi, Istanbul, Turska, i dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena savjetnica u trajnom izboru iz Odjela za kulturu i komunikacije IRMO objavile su članak ‘Promjena obrazaca mobilnosti i pristupa kulturi i slobodnom vremenu: Paradoks nejednakosti’ u Elsevierovom časopisu Cities. Časopis je indeksiran u Current Contents i Scopus kao Q1.

Sažetak:

Cilj rada je predstaviti sveobuhvatnu teorijsku perspektivu o paradoksu nejednakosti i promjeni paradigme u mobilnostima razmišljajući o izazovima i prilikama u urbanim područjima koja se suočavaju s mjerama vezanima za COVID-19. Raspravlja se o zamagljenim granicama između ljudskog i tehnološkog, načina na koji se mijenjaju oblici komunikacije i djelovanja te digitalnom jazu i socio-prostornim nejednakostima. Kako bi se povezala teorija i praksa, različite studije slučaja rasvjetljavaju očekivane učinke i scenarije za promjenjive obrasce mobilnosti i pristupačnosti. Rezultati ukazuju na hibridizaciju on-site i online oblika mobilnosti, kao i nove pristupe kako bi kultura i slobodno vrijeme bili inkluzivniji i pristupačniji. Promicanje lokalne integracije, novi oblici lokalnog turizma kao što je staycation, korištenje digitalnih alata za poticanje su-stvaranja i angažmana publike, razvoj novih modela poslovanja i potrošnje odražavaju promjenjive obrasce mobilnosti i pristupačnosti. Daljnja istraživanja mogu produbiti pitanja nejednakosti, prekomjerne potrošnje, društvenosti i održivosti.

Poveznica na besplatno preuzimanje rada (do 30.12.2022.): https://authors.elsevier.com/c/1g3ayy5jOnILF

Share:
Skip to content