Dr. sc. Aleksandra Uzelac, Voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije IRMO-a, izabrana je u četvrti ciklus ekspertneskupine  EU/UNESCO Expert Facility 2023-2026 koja podupire UNESCO program “Advancing evidence-basedpolicies and actions, and supporting policy making to enhancethe contribution of creative sectors and industries to sustainable development”. EU/UNESCO Expert Facility je međunarodna skupina priznatih stručnjaka (znanstvenika i istraživača, policy-makera, kulturnih djelatnika i neovisnih konzultanata) koji imaju relevantno iskustvo u analizi, osmišljavanju ili provedbi politika za potporu kulturnom i kreativnom sektoru. Na poziv za prijave za četvrti ciklus programa, zaprimljeno je više od 330 prijava iz više od 80 država, a izabrano je njih 54.

Prvi radni sastanak ove skupine održan je koncem studenog u Buenos Airesu gdje je 30 međunarodnih stručnjaka raspravljalo o globalnim strategijama za razvoj dinamičnih i održivih kreativnih sektora u zemljama u razvoju.

Share:
Skip to content