Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb temeljem čl. 67. Statuta te odredbi Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za razvoj i međunarodne odnose raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje koordinatora projekta “ForestFlow” – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na projektima.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

      • životopis,
      • presliku diplome.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, do završetka projekta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave se šalju pisanim putem  na adresu: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Lj. F. Vukotinovića 2, POB 303, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za koordinatora projekta”. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Share:
Skip to content