Daniela Angelina Jelinčić, Sanja Tišma i Anamaria Farkaš objavile su članak pod naslovom “Social Innovations – Sign of the Times?”  u slovenskom časopisu Annales u izdanju Zgodovinskog društva za južno Primorsko – Koper / Società storica del Litorale – Capodistria© koji se indeksira u bazama Current Contents, WoS i Scopus.
Autori u ovom radu istražuju i predviđaju smjer razvoja baziranih na socijalnim inovacijama. Autori predstavljaju koncept socijalnih inovacija te obrazlažu razloge socijalnih promjena koje obilježava transmodernizam. Rad analizira EU politike na tom području te osigurava temelj za praktičnu implementaciju projekata socijalnih inovacija. Predstavljeni su rezultati mapiranja upotrebe socijalnih inovacija u Hrvatskoj kako bi se osigurali analitički podaci za kreiranje javnih politika u području socijalnih inovacija. To se podudara sa teorijom o socijalnim promjenama i socijalnim inovacijama što nam daje da razmislimo o budućim razvojnim kretanjima.

PRILOZI

Annales

Share:
Skip to content