Daniela Angelina Jelinčić i Sanja Tišma  objavile su članak pod naslovom “Ex-Ante Evaluation of Heritage Management Plans: Prerequisite for Achieving Sustainability“  u slovenskom časopisu Annales – Anali za Istrske in Mediteranske Studije- Series Historia et Sociologia u izdanju Zgodovinskog društva za južno Primorsko – Koper / Società storica del Litorale – Capodistria© koji se indeksira u bazama Current Contents, WoS i Scopus.

Članak uz prikaz značaja planova upravljanja kulturnom baštinom ukazuje na važnost provedbe postupaka njihova vrednovanja i praćenja provedbe. Uobičajene vrste evaluacijskih planova / programa uključuju ex-ante, ex-post evaluaciju i vrednovanje u tijeku. Autorice propituju prikladnost prethodnog vrednovanja Integriranog plana revitalizacije baštine (IBHRP) stare urbane jezgre grada Buzeta, Hrvatska. Kroz posebno osmišljen set evaluatorskih pitanja ocjenjuju se relevantnost, djelotvornost, koherentnost, održivost, korisnost, dosljednost, komplementarnost, usklađenost, prihvatljivost i osiguranje jednakih mogućnosti za Integrirani plan revitalizacije baštine u staroj jezgri Buzeta te ostvarivanje postavki održivog razvoja lokalne zajednice. Predložena metodologija pokazala se opravdanom, a poseban doprinos očitovao se osiguravanjem održivosti i kvalitete upravljanja baštinom u lokalnim zajednicama.

Share:
Skip to content