U petak, 10.4.2020., održan je kick-off sastanak u sklopu projekta “Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša”, čiji je nositelj Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a Institut za razvoj i međunarodne odnose je jedan od partnera projekta.

S obzirom na trenutne okolnosti, sastanak je održan putem platforme Zoom. Dogovoreno je kako se aktivnosti planirane projektom u najvećoj mogućoj mjeri nastavljaju neometano, imajući u vidu studente i mogućnosti koje pruža stručna praksa planirana projektom.

Svrha ovog projekta je razvoj ključnih praktičnih vještina kroz razvoj, unaprjeđenje i provedbu stručne prakse na preddiplomskom i diplomskom studijskom programu Inženjerstvo okoliša (IO) na Geotehničkom fakultetu.

Kroz razvijen institucijski sustav stručne prakse s pripadajućim online sustavom planiranja i praćenja njezine kvalitete, cilj je projekta olakšati zapošljavanje studenata kroz razvoj partnerstva s institucijama, koje će im omogućiti primjenu stečenih teorijskih znanja u praksi, osnivanje Centra za razvoj karijera te povećanje broja studenata u STEM području.

Share:
Skip to content