IRMO je sudjelovao na drugom sastanku partnera na projektu “Više od sela” (More than a Village – MTaV) koji se održao 12. i 13. ožujka u Genovi, u Italiji. Sastanak je organizirala ANCI Liguria (ANCIL), udruga općina regije Ligurija. Od strane IRMO-a na sastanku su sudjelovale Daniela Angelina Jelinčić, Sanja Tišma i Danijela Hrman.

Tijekom prvog dana sastanka, ANCIL je održao kratku prezentaciju svojih aktivnosti u Villa Serri u Genovi. Poliedra (istraživačko i konzultativno veleučilište iz Milana), voditelj RP1, predstavila je zajedničku strategiju i akcijski plan koji će biti dovršeni unutar projekta. Zajednička strategija će prikupiti znanje o pametnim selima, iskustva i primjere pametnih sela zajedno s opisom alata i pametnih rješenja za stvaranje i provedbu koncepata pametnih sela.

Specifični cilj akcijskog plana je pretvoriti viziju i strategiju pametnog sela u 3 pilot-akcije. Piloti će se provesti u pet regija Srednje Europe (Warmia/Poljska, Ligurija/Italija, Hajdú-Bihar/Mađarska, Pomurje/Slovenija i Istra/Hrvatska).

Na kraju prvog dana, ANCI Liguria (ANCIL) organizirala je dva studijska posjeta lokalnim dionicima. Prvo, udruzi didaktičkog muzeja smještenoj u općini Campomorone, drugo, svetištu La Victoria smještenom u općini Mignanego.

Drugi dan su sastanak zajednički koordinirali voditelji RP1 i RP2 (Poliedra i ITC). Partneri na projektu predstavili su svoje akcijske planove i početne ideje za provedbu pilot-projekata. ITC je predstavio aktivnosti predviđene u RP2. Istaknuta su pitanja važna za provedbu pilot-akcija, nakon čega je uslijedila rasprava o zajedničkim pitanjima, rizicima i suradnji tijekom provedbe pilot-projekata. Na kraju drugog dana, organiziran je studijski posjet Starom gradu Genove.

LINKOVI:

Više o projektu možete pronaći na web stranici projekta https://www.interreg-central.eu/projects/more-than-a-village/

Share:
Skip to content