IRMO Aktualno donosi osvrt Jake Primorac o konceptima kulturne održivosti i kulturno održivog razvoja u kontekstu globalne pandemije bolesti COVID-19. Tekst pruža pregled ulaska kulture u raspravu o održivom razvoju te njezine marginalizacije u različitim dokumentima o politikama za održivi razvoj koja je rezultirala time da kultura, na razini UN-a, nije uključena kao četvrti stup održivog razvoja. Posljedično, ni kasnije lobiranje međunarodnih kulturnih mreža da kultura bude uključena u ‘Ciljeve održivog razvoja’ (Sustainable Development Goals – SDGs) nije urodilo plodom. Različite konceptualizacije kulture i održivosti donijele su i raznolike operacionalizacije kulturno (održivog) razvoja, kulturne održivosti i kulture kroz/za/u održivost. Upravo je u sadašnjem trenutku globalne krize uzrokovane pandemijom, kada su umjetnost i kultura među prvima osjetili posljedice krize i kada se sve više govori o potrebi održivog pristupa kulturi, kako na globalnoj tako i na europskoj razini, potrebno ponovno preispitati što nam navedeni koncepti donose kako bi ih mogli još bolje primijeniti.

Share:
Skip to content