Nada Švob-Đokić i Paško Bilić s Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose objavili su poglavlje u knjizi urednice Evangelije Psychogipoulou pod naslovom Media Policies Revisited: The Challenge for Media Freedom and Independence u izdavačkoj kući Palgrave MacMillan, u siječnju 2014. Knjiga je rezultat trogodišnjeg istraživanja u okviru FP7 projekta koji se bavio komparativnom analizom medijskih sustava i medijskih politika u 14 europskih zemalja s posebnim fokusom na medijsku slobodu i nezavisnost. U knjizi se pobliže proučavaju policy procesi i regulatorne dinamike, sudske odluke u području slobode i nezavisnosti medija, financiranje medija i poslovni modeli te položaj novinarstva kao profesije u suvremenim medijskim sustavima.
Švob-Đokić i Bilić u svom poglavlju The National Versus the European: Croatian Roadmap to Media Freedom and Independence analiziraju međuprožimanje nacionalne i europske razine medijskih javnih politika i medijske regulative u Hrvatskoj. Pritom se osobito problematizira pitanje medijske slobode i nezavisnosti u tranzicijskom kontekstu. Tranzicijski je kontekst bio obilježen kaotičnom i neučinkovitom ekonomskom reformom praćenom radikalnim promjenama društvenih vrijednosti uzrokovanim snažnim globalnim utjecajima i reorganizacijom sveukupnih medijskih komunikacijskih procesa. S obzirom na opsegom malu lokalnu medijsku proizvodnju, novi su komunikacijski tokovi doveli do povećane ovisnosti o transnacionalnim medijskim kompanijama i uvezenim proizvodima koji formalno podupiru medijsku slobodu i nezavisnost, ali istovremeno monopoliziraju medijsku proizvodnju i sadržaje.

Share:
Skip to content