Naše znanstvenice dr. sc. Sanja Tišma, dr. sc. Anamarija Farkaš, dr.sc. Anamarija Pisarović, dr.sc. Marina Funduk i Iva Tolić, dipl. oec. iz Odjela za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj, objavile su knjigu o bioekonomiji pod naslovom „Economics, Ecology and Policy for the Bioeconomy – A Holistic Approach“ u izdanju Routledge, Taylor & Francis Group.

Autorice su analizirale teorijski okvir razvoja bioekonomije, ključne pokazatelje razvoja ovog sektora te strateške i planske dokumente kako na globalnoj tako i na razini Europske unije koji ukazuju na buduće razvojne ciljeve ovog sektora. Detaljno su opisani klasični sektori povezani s bioekonomijom  – poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura s naglaskom na značaj novih područja bioekonomije poput bioenergije, biomedicine i biofarmacije. Također, predložen je novi holistički pristup u praćenju i vrednovanju bioekonomije koji uključuje ekonomsku, okolišnu i socijalnu dimenziju.

Share:
Skip to content