U izdanju Instituta za razvoj i međunarodne odnose, IRMO, objavljena je dvojezična, hrvatsko- engleska, knjiga Strani radnici u Hrvatskoj: Izazovi i mogućnosti za gospodarski i društveni razvoj, autora Hrvoja Butkovića, Višnje Samardžije i Ivane Rukavine. Ova publikacija rezultat je istraživačkih aktivnosti provedenih u Hrvatskoj u sklopu projekta „Pregovaranje radnih uvjeta i socijalnih prava radnika migranata u zemljama SIE-a – BARMIG”  (referentni broj vs/2020/0119). Cilj je ovoga projekta, koji se provodi od rujna 2020. godine, prikupljanje i analiza podataka o načinima na koje se sindikati, poslodavci i drugi sudionici u novim državama članicama EU bave zapošljavanjem radnika koji dolaze iz trećih zemalja. Ovo istraživanje trebalo bi doprinijeti boljem razumijevanju prepreka s kojima se Hrvatska susreće u rješavanju problema nedostatka radnika i prihvata stranaca.

Share:
Skip to content