Nakon dva uspješna projekta sa Hrvatskim šumama- Forest Eye i Foest Flow-  pripremamo se za 2. Poziv programa INTERREG IPA CBC HR-BiH-CG . Tim povodom, u prostorijama Direkcije Hrvatskih šuma u Zagrebu potpisan je u srijedu 14. studenog 2018. ugovor o suradnji između 6 projektnih partnera iz tri države. Uz partnere iz Hrvatske tu su Hercegbosanske šume, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije te Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegbosanske županije iz BiH i Uprava za šume Crne Gore iz Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta za kojeg će se partneri prijaviti na poziv INTERREG-a je 2.200.000 eura. Projektom se planira uspostaviti mobilni i fiksni protupožarni videonadzor, osigurati opremu za protupožarnu zaštitu, izgraditi protupožarne ceste u pograničnom području, uspostaviti i opremiti edu-info centar za OKFŠ i zaštitu šuma od požara u Muću te osigurati web portal i GIS aplikaciju za šumske požare.

Share:
Skip to content