IRMO je partner u konzorciju od 26 institucija koje zajednički provode trogodišnji (2023.-2026.) projekt pod nazivom ‘Povećanje međunarodne konkurentnosti filmske industrije na malim europskim tržištima’ (CRESCINE). Ovaj projekt programa Obzor Europa znanstveno-istraživačkog tipa RIA (Research and Innovation Action) koordinira Sveučilište Lusófona iz Portugala te uključuje partnere iz akademske zajednice i filmske industrije. Projekt CRESCINE  kroz svoja istraživanja i aktivnosti teži povećati konkurentnost filmske industrije u manjim državama u Europi, kao i poboljšati međunarodnu cirkulaciju filmova i ostalih audiovizualnih sadržaja koji dolaze sa malih europskih tržišta te time doprinijeti kulturnoj raznolikosti. Orijentiran je na direktnu suradnju sa filmskom zajednicom i na izradu javnopolitičkih preporuka za poboljšanje rada filmske industrije u Europi. To će se postići razumijevanjem, uključivanjem, osnaživanjem i konačnom transformacijom malih europskih tržišta polazeći od istraživanja i pilot projekata u sedam zemalja (Belgija (Flandrija), Danska, Estonija, Hrvatska, Irska, Litva i Portugal). Detaljnije informacije o misiji i ciljevima projekta te uključenim organizacijama dostupne su ovdje.

Početni sastanak projekta održan je od 21. do ožujka 2023. godine na Sveučilištu Lusófona na kojem je konstituiran i Upravni odbor, te je održana i Opća skupština  projekta.

Projekt je preliminarno predstavljen na ovogodišnjem Berlinaleu (više informacija o predstavljanju na poveznici), dok će službeno predstavljanje glavnih ciljeva projekta europskoj filmskoj zajednici biti u sklopu Festivala u Cannesu 22. svibnja 2023.godine u 11.30 sati na glavnoj pozornici Marché du Film.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici projekta: https://www.crescine.eu/

logo
Share:
Skip to content