Dr. sc. Damir Demonja, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, iz Odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose, Instituta za razvoj i međunarodne odnose, IRMO, iz Zagreba, zajedno s dr. sc. Vladimirom Stojanovićem, redovitim profesorom, s Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, dr. sc. Majom Mijatov, asistenticom, s Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, dr. sc. Jelenom Dunjić, asistenticom, s Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo i dr. sc. Sanjom Tišma, znanstvenom savjetnicom u trajnom zvanju, ravnateljicom Instituta za razvoj i međunarodne odnose, IRMO, iz Zagreba, objavio je stručni znanstveni članak Concept of ecotourism development in UNESCO biosphere reserves: case studies from Croatia and Serbia / Koncepcija razvoja ekoturizma u UNESCO rezervatima biosfere: Studije slučaja iz Hrvatske i Srbije u znanstvenom časopisu „Šumarski list“: Znanstveno-stručnom i staleškom glasilu Hrvatskoga šumarskoga društva, koji je indeksiran u bazama: Science Citation Index Expanded (SCI-EXP) (sastavni dio WoSCC-a), SCOPUS, CAB Abstracts, Forestry Abstracts, Agricola, Pascal i Geobase. Izdavač znanstvenog časopisa Šumarski list“: Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskoga društva je Hrvatsko šumarsko društvo iz Zagreba. Cjeloviti tekst dostupan je na poveznici: https://www.sumari.hr/sumlist/pdf/202202430.pdf.

Sažetak

Ekoturizam je održivi oblik turizma koji u zaštićenim područjima pruža podršku zaštiti prirode i održivom razvoju lokalnih zajednica u njihovu okruženju. Rezervati biosfere posebna su područja s relativno izvornom prirodom i aktivnim društveno-ekonomskim razvojem, kao i s kulturnim osobnostima koje moraju biti suglasne s ekološkim okruženjem. Spoznaja o interakciji ekoloških, ekonomskih, kulturnih i društvenih čimbenika u nekom rezervatu biosfere predstavlja temelj za postavljanje koncepcije održivog razvoja ekoturizma. Ovaj rad obuhvaća analizu koncepcija razvoja ekoturizma zaštićenih područja Kopački rit (Hrvatska) i Gornje Podunavlje (Srbija), u rezervatima biosfere Mura – Drava – Dunav (Hrvatska) i Bačko Podunavlje (Srbija), s glavnim ciljem da se napravi usporedna analiza njihove opće organizacije. Rezultati istraživanja pružaju ključne informacije o zaštiti prirode u skladu s nacionalnim zakonodavstvima i međunarodnim standardima zaštite prirode, degradacije prirode i izazova upravljanja zaštićenim područjima, organizacije ekoturizma, povezanosti između zaštite prirode i razvoja ekoturizma, projekata koji podržavaju zaštitu prirode i razvoj ekoturizma i uključivanja lokalnog stanovništva u daljnji razvoj.

Share:
Skip to content