Četvrti broj IRMO Briefa autora Dr. Sandra Knezovića, analizira izazove koji prate povrat geopolitike na prostore Jugoistočne Europe. Bavi se kombiniranim efektima politika EU i NATO saveza prema regiji, njihovom nekonzistentnošću i propustima, te načinom na koji ih Rusija koristi kako bi se strateški pozicionirala i utjecala na to područje. Ovaj IRMO brief pokušava dati održive policy preporuke, koje bi trebale doprinijeti dugoročnoj konsolidaciji Jugoistočne Europe u nadolazećem nepredvidivom i dinamičnom periodu.

Share:
Skip to content