IRMO znanstvenica Nevenka Čučković objavila je znanstveni članak u koautorstvu sa Valentinom Vučković sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom “COVID-19 and Global Value Chains Participation: Export Performance of Croatian Firms” u časopisu South East European Journal of Economics and Business. Časopis je indeksiran u Scopusu i WoS Emerging Sources Citation Index koji je dio Web of Science Core Collection.

Članak analizira učinke pandemije COVID-19 na funkcioniranje globalnih lanaca vrijednosti, kao i na već postojeće dugoročne trendove njihova preoblikovanja koji su uslijedili nakon globalne financijske krize. Autorice su posebno usredotočene na analizu učinaka ovih procesa na sudjelovanje hrvatskih izvoznih poduzeća. U dijelu koji procjenjuje učinke za Hrvatsku, članak donosi ekonometrijsku analizu podataka World Bank Enterprise Survey.

Članak je dostupan  na sljedećoj poveznici: http://journal.efsa.unsa.ba/index.php/see/issue/view/29

Share:
Skip to content