IRMO znanstvenici dr. sc. Hrvoje Butković i dr. sc. Senada Šelo Šabić objavili su znanstveni članak naslovljen „The challenges of Euroscepticism in Croatia: ten years after EU accession” u časopisu “On-line Journal Modelling the New Europe (OJMNE)“.

Članak se bavi pitanjem euroskepticizma u Hrvatskoj nakon njezina pristupanja Europskoj uniji 2013. godine. Središnji dio članka analizira opći skepticizam prema europskim integracijama u istraživanjima javnog mnijenja te od strane hrvatskih političkih stranaka. Zaseban dio članka posvećen je analizi euroskepticizma elita i javnosti prema određenim EU politikama: monetarnoj politici (članstvo u eurozoni), politici proširenja, zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici te politici provedbe principa vladavine prava.

Članak je dostupan u otvorenom pristupu i  indeksiran u bazama: SCOPUS, ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, Ulrich’s Web, CEEOL, DOAJ, J-Gate, Scipio i DRJI. Članak možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/09/OJMNE-SEPTEMBRIE2023.pdf

http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/

Share:
Skip to content