Deveti broj IRMO Briefa Brende Shaffer analizira situaciju u azerbajdžanskoj pokrajini Gorski Karabah koju su pod svoju kontrolu u osvit raspada Sovjetskog Saveza stavile armenske snage. Napori međunarodne zajednice, uključujući i Europsku uniju, nisu donijeli mir na južni Kavkaz, a u travnju 2016. izbio je i četverodnevni rat koji je odnio nekoliko stotina života vojnika i civila na obje strane. Sukob Armenaca i Azerbajdžanaca oko Gorskog Karabaha ima i globalnu dimenziju zbog prisutnosti ruskih trupa u Armeniji, američkih interesa na južnom Kavkazu i susjednom bliskom Istoku, granice sa Iranom i Turskom, te interesa EU-a koji plinovodom želi povezati jug Europe sa prirodnim resursima bogatim Kaspijskim jezerom.

POVEZNICE

IRMO Brief

PRILOZI

IRMO Brief 9/2017

Share:
Skip to content