Sedmi broj IRMO Brief-a autorice dr. sc. Marine Funduk, analizira izazove u borbi protiv klimatskih promjena na međunarodnoj razini. Naglasak je stavljen na postignute međunarodne klimatske sporazume,  Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, Protokol iz Kyota i Pariški sporazum. Posebna pozornost posvećena je važnosti Pariškog sporazuma, i postizanju njegovog glavnog cilja zadržavanja porasta prosječne svjetske temperature na razini ispod 2°C u usporedbi s predindustrijskim razinama. Brief razmatra obveze koje je Republika Hrvatska preuzela potpisanim sporazumima, kao i obećanja dana od strane najvećih svjetskih zagađivača o njihovom doprinosu globalnim nastojanjima u ograničavanju klimatskih promjena.

POVEZNICE

IRMO Brief

PRILOZI

IRMO BRIEF 07/2016

Share:
Skip to content