Sanja Tišma, Daniela Angelina Jelinčić, Iva Tolić, Andrea Solić i Snježana Malić Limari objavile su izvorni znanstveni članak u časopisu „Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline“ koji je indeksiran u bazi Scopus. Članak naslovljen „Tko se boji vuka još? Socio-ekonomski i kulturološki učinci obitavanja vuka u Hrvatskoj“ osim analize relevantnih znanstvenih istraživanja o vuku donosi rezultate prvog istraživanja socio-ekonomskog i kulturološkog utjecaja vuka u Hrvatskoj. Autorice članka kao rezultat istraživanja ukazuju na potrebu dodatne edukacije i snažne međusektorske prekogranične suradnje radi boljeg razumijevanja dinamike populacije vukova i njihovog utjecaja na održivi lokalni razvoj i zajedničko očuvanje prirodne i kulturne baštine.

Share:
Skip to content