Dr. sc. Damir Demonja, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, iz Odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose, zajedno s Robertom Baćcom, dipl. oecc., neovisnim konzultantom iz Pule, objavio je izvorni znanstveni članak Model of Associated Hospitality: Diffuse and Integral Hotel in the Republic of Croatia (Model udruženog hotelijerstva: difuzni i integralni hotel u Republici Hrvatskoj)  u znanstvenom časopisu Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS, Vol. 19, Broj 3, 2021, str. 402-419, ISSN 1334-4684 (tisak) i ISSN 1334-4676 (online), DOI: https://doi.org/10.7906/indecs.19.3.5, koji je indeksiran u bazama Web of Science Core Collection, DOAJ EBSCO Academic Search™ Complete, EconLit, ERIH PLUS i Ulrich’s. Izdavač znanstvenog časopisa Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS je Hrvatsko interdisciplinarno društvo iz Zagreba. Cjeloviti tekst dostupan je na poveznici: https://hrcak.srce.hr/file/382393.

Sažetak

Difuzni hoteli predstavljaju model udruženog destinacijskog hotelijerstva u funkciji revitalizacije sela i malih mjesta u ruralnim područjima stavljanjem u turističku funkciju postojećih objekata (zgrada) koje imaju status tradicijskog graditeljstva i ambijentalne arhitekture. Cilj je popularizirati povijesne jezgre i predmetno područje kroz turističke usluge, odnosno potaknuti razvoj autentičnih turističkih usluga i, istovremeno, očuvati i popularizirati tradicijsku kulturu te generirati prihod u cijeloj zajednici, odnosno potaknuti novu vrijednost. Zbog specifičnosti turističke ponude u Republici Hrvatskoj, razvio se i model integralnog hotelijerstva u funkciji udruživanja postojećih ponuđača. Oba modela prepoznata su u hrvatskoj zakonskoj regulativi. U ovom radu analiziraju se obilježja modela difuznih i integralnih hotela, posebna pozornost posvećuje se predstavljanju i kritičkom analiziranju postojeće hrvatske zakonske regulative te se daju smjernice/prijedlozi za njezino poboljšanje.

Ključne riječi

Udruženo hotelijerstvo, difuzni hotel, integralni hotel, Republika Hrvatska, hrvatska zakonska regulativa, smjernice

Share:
Skip to content