IRMO tim je u okviru konzorcija SOPHIA projekta od početka 2020. do kraja srpnja sudjelovao u nizu istraživačkih aktivnosti u okviru radnog paketa 1 ‘Survey of existing research and related policies’ koje su koordinirali partneri iz Grčke Nacionalno tehničko sveučilište u Ateni / the National Technical University of Athens (NTUA).  Ova prva faza rada na projektu uključivala je opsežan pregled literature o procjeni utjecaja intervencija kulturne baštine u kulturnom, društvenom, gospodarskom i ekološkom području; kritičku analizu naših nalaza; te izradu nacrta modela za procjenu holističkog učinka i alata za digitalno mapiranje, koji će se ispitivati u tekućoj fazi ispitivanja studija slučaja. Radionica, koja se je trebala održati u Ateni je zbog pandemije Covid-19 realizirana kao uspješan dvodnevni virtualni sastanak.

Prvi projektni rezultat D 1.1 Review of Research Literature, Policy Programmes and (good and bad) Practices dostupan je na internetskoj stranici Sophia projekta. Istraživanje je obuhvatilo analizu akademske literature, aktualnih politika i propisa, kao i socijalne platforme, a analize su strukturirane kroz četiri fokusa: glavni trendovi; postojeće politike; nedostaci i prilike; te strategije. Ovaj pregled literature ukazao je na potrebu za primjenom kvalitativnih i kvantitativnih metodologija u procjeni društvenog učinka kulturne baštine i pomoći u stvaranju dijaloga između zajednica i vladinih agencija (društveno područje). Glavni dobiveni uvidi odnose se na ulogu kulturne baštine u osiguravanju dobrobiti lokalne zajednice i očuvanju kulturnog pamćenja zajednice za što je nužno razumijevanje odnosa između ljudi i baštine te ponekad i pomoć u rješavanju sukoba iz kulturne domene. Kroz istraživanja postojećih metoda procjene utjecaja utvrđena je neravnoteža među područjima procjene utjecaja, kao i činjenica da su negativni učinci obično podcijenjen i (ekonomska domena). Jedna od čestih tema u literaturi je održivost kao i prevladavanje posljedica otegotnih fenomena kao što su klimatske promjene, pretjerani turizam i rastuća urbanizacija na globalnoj razini te usvajanje načela kružnih gospodarstava kao sredstvo za instrumentalnu integraciju izgrađene baštine u urbano planiranje (područje okoliša).Participativno upravljanje i volontiranje koji podupiru uključivanje civilnog društva u stvaranju i provedbi razvojnih politika mogli bi pridonijeti jačanju integracije i socijalne kohezije; distribuirati pozitivne učinke među socijalnim razredima i poticati kreativnost.

Share:
Skip to content