logo projekta

Trajanje projekta: 01.01.2020. – 31.12.2021. (ugovor potpisan u 11./2019.)

Naručitelj: Europska komisija, H2020 (TRANSFORMATIONS-16-2019)

Voditeljica IRMO dionice projekta: dr.sc. Aleksandra Uzelac

Projekt SoPHIA će odrediti najbitnije izazove i prilike u području kulturne baštine kako bi se doprinijelo razvoju strateških i integriranih Europskih politika te na temelju analiza i kolektivnog promišljanja znanstvenika, kulturnih djelatnika i policy-makera, o kvaliteti ‘intervencija’ kulturne baštine u urbanim okruženjima i u povijesnom okolišu, razviti model holističke procjene utjecaja intervencija na kulturnu baštinu te razviti s tim povezane odgovarajuće indikatore i standarde. U konzorciju projekta SoPHIA sudjeluje 7 partnera: Universita Degli Studi Roma Tre – Roma3 – koordinator konzorcija (Italija), Fundació Interarts per a la cooperació cultural internacional – Interarts (Španjolska), Stichting European Museum Academy – EMA (Nizozemska), EDUCULT – Denken und Handeln in Kultur Und Bildung (Austrija), National Technical University of Athens – NTUA (Grčka), Dun Laoghaire Institute of Art Design and Technology – IADT (Irska) i IRMO. IRMO je zadužen za koordinaciju WP3 (Recommendations and agenda setting), a sudjeluje u istraživačkim aktivnostima u svim radnim paketima. Projekt SoPHIA uključuje niz konkretnih ciljeva i zadataka. Projekt je osmišljen kao platforma koja omogućava interakciju i dinamičan rad u identifikaciji i formuliranju važnih tema i pitanja koja se trebaju riješiti u daljnjim istraživačkim inicijativama, politikama i praksama, a odnose se na ‘intervencije’ u kulturnoj baštini. Projekt će tako direktno pridonijeti istraživanjima vezanim za razumijevanje utjecaja ‘intervencija’ kulturne baštine i procesa koje te intervencije mogu generirati, a sekundarno će utjecati i na sam postupak kojim se te teme identificiraju i način na koji im se pristupa. Takav se učinak, međutim, neće ograničiti na akademsku zajednicu, već će se uskladiti sa širim dionicima te će razmotriti stvaranje prostora za koheziju i solidarnost među građanima. Projekt se odnosi na razumijevanje i percepciju raznolike europske kulturne baštine te javne kulturne vrijednosti. Razmotrit će i inicijative povezane s Europskom godinom kulturne baštine 2018. kako bi se testirao model holističke procjene utjecaja intervencija na kulturnu baštinu. U okviru EU-a, pridonijet će i aktivnom rješavanju identificiranih problema obuhvaćenih programom Kreativna Europa. Konačno, projekt će biti usklađen s ciljevima UN-ovog održivog razvoja te će razvijati konkretne akcije u skladu s različitim UNESCO-vim baštinskim konvencijama.

Broj projekta: IRMO 2019 RN 40-58

Web stranica project: https://sophiaplatform.eu/en

Share:
Skip to content